Ondernemend Oosterbeek is de eigenaar, uitgever en redacteur van deze website. Uitgever en redactie van deze website zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk, en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor (de verwerking van) de producten en diensten van de op de site vermelde instanties en organisaties.

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerdelijke (im)materiele schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (im)materiele schade, waaronder beweerdelijk geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door de redactie geanalyseerd. Ondernemend Oosterbeek geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle foto’s, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen behoudens schriftelijke toestemming van de website eigenaar niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of op andere websites worden gebruikt. Logo en naam zijn officieel geregistreerde merken. Afgebeelde logo’s van derden zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd via de respectievelijke eigenaren.

De op de website geplaatste foto’s zijn willekeurig gekozen uit foto’s gemaakt door erkende fotografen. Indien u van mening bent de een foto waar u op staat afgebeeld ten onrechte op de website is geplaatst, dan kunt u dit via het mailadres aan de organisatie bekend maken.

Alle rechten voorbehouden.

Oosterbeek, Oktober 2017