Ondernemend Oosterbeek respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan controle over uw persoonlijke gegevens welke bij Ondernemend Oosterbeek bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot uw persoon. Ondernemend Oosterbeek gebruikt deze informatie voor administratieve en statistische doeleinden, uitsluitend en alleen in het kader van uw belangstelling voor de herdenkingen. Om uw ervaringen met onze website te verbeteren zou Ondernemend Oosterbeek tevens uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. Ons beleid ten aanzien van de privacy van uw informatie omvat vijf hoofdgebieden.

Bewustzijn
Ondernemend Oosterbeek vermeldt deze Privacy Verklaring om u te wijzen op ons privacybeleid wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan ons op te geven. Wij zien er op toe dat dit privacybeleid uitgevoerd wordt binnen onze stichting.

Keus
Ondernemend Oosterbeek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, zonder u in voorkomende gevallen vooraf daar van in kennis te stellen.

Toegang en accuratesse
Ondernemend Oosterbeek beschermt uw persoonlijke gegevens. Wij maken het mogelijk de gegevens die Ondernemend Oosterbeek van u heeft, te herzien en indien nodig bij te (laten) werken en te corrigeren.

Toezicht
Ondernemend Oosterbeek is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.

Oosterbeek, Oktober 2017